Coaching

Hvad motiverer mig til at arbejde med unge

Når jeg lægger alle mine erfaringer sammen og ser, hvad jeg har opnået, så kan jeg se tilbage på et liv, hvor jeg har været heldig at få hjælp. Hele vejen igennem mit liv har jeg haft nogen, der har været der for mig. Nogle har været der tilfældigt, andre har jeg rakt ud til.

 

Det har været mine klasselærer, veninder, forældre til klassekammerater, naboer, kolleger, chefer, der er stillet op for mig, da det gjaldt. I dag er jeg så nået så langt, at jeg er i stand til at ”betale tilbage”.

Derfor har jeg lyst til at hjælpe andre, der er udsat for de samme æresrelateret konflikter og udfordringer, som jeg kæmpede med for tredive år siden.


Hvordan kan mine samtaler gøre en forskel?

Med min coachingsamtaler kan jeg give dig redskaber til at finde roen i dig selv og få sat en struktur på dine tanker og få dig til at fokusere på dine egne behov, ønsker og drømme. Rigtig mange af unge er ”kodet” til – ligesom jeg også var – at de altid skal sætte kollektivet over deres egne behov. Med mine samtaler, kan jeg give redskaber til at du bliver bedre til at strukturere og fokusere på dine egne prioriteringer og lære at tro mere på sig selv.

 

Det vil hjælpe dig til at få en roligere hverdag med mindre konflikt. På længere sigt kan det være med til at styrke dig i din frigørelsesproces. Jeg kan også med udgangspunkt i dit liv og virkelighed hjælpe dig til at forstå, hvor vigtigt det er at lære at mestre de færdigheder, der skal til for at blive selvstændig og klare sig selv. 

 

Coaching
handler om selvudvikling og tager udgangspunkt i sted, som du befinder dig i lige nu og arbejder frem til det mål, du sætter dig for at nå. Jeg kommer ikke med løsninger på problemerne, men hjælper klienten med at finde frem til egne ressourcer, opdage egne mønstre og de overbevisninger, som står i vejen for at nå et mål. Ved at stille de rigtige spørgsmål, kan jeg hjælpe klienten til at blive opmærksom på, de huller der er. Hvordan personen kan undgå at falde i dem. Og hvis man alligevel falder ned i et hul, så kan jeg hjælpe klienten med at hjælpe sig selv op igen. Med mine spørgsmål, kan jeg få klienten til at åbne op og se nye perspektiver og muligheder.

Som coach er jeg underlagt tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten.