rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Foredrag
RSS

Foredrag

Udover mit arbejde som foredragsholder, har jeg også kompetence til at være ordstyrer og konferencier

Om min funktion som ordstyrer er der bl.a. sagt følgende:

"Den 15. december 2004 afholdt Cross-Over, et projekt under AIDS-Fondet, et seminar omhandlende hiv/aids forebyggelse målrettet etniske minoriteter i Danmark. Seminaret var bygget op omkring en række oplæg fra forskellige personer med forskellige både teoretiske og praktiske erfaringer inden for hiv/aids forebyggelsesarbejdet i Danmark.

Til at samle og styre slagets gang havde Cross-Over inviteret Rushy Rashid som ordstyrer. Rushy Rashid påtog sig opgaven som ordstyrer, og udviste både i forhold til forberedelsesfasen, og ved selve afholdelsen af seminaret stort engagement og professionalisme. Udover at researche på emnet, kontaktede Rushy Rashid også samtlige oplægsholdere før afholdelsen af seminaret. Det betød, at Rushy Rashid fik et mere personligt kendskab til de enkelte oplægsholdere, og dermed var i stand til at bakke oplægsholderne op og at præcisere og målrette spørgsmål.

Hiv og aids er desværre stadig omgærdet af mange tabuer, og i visse grupper taler man overhovedet ikke om sygdommen. Opgaven som ordstyrer ved seminaret krævede derfor også en særlig indsats, som Rushy Rashid på bedste vis formåede at håndtere. Med sin personlige stil og store indlevelsesevne supporterede Rushy Rashid oplægsholderne, og gennem løbende opsamlinger, uddybende spørgsmål og afrunding af selve seminaret sikrede Rushy Rashid, at både oplægsholdere og tilhørere fik en berigende og informativ dag.

Gennem hele projektforløbet har Rushy Rashid fungeret som en væsentlig støtte og kompetent sparringspartner for Cross-Over, og hun har uden tvivl været en afgørende faktor til at arrangementet blev en succes. Det har fra Cross-Overs side været en stor glæde at arbejde sammen med Rushy Rashid."