rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Skrevet af mig

Skrevet af mig

Bragt i Politiken - 4. september 2010

Langballes kamp mod muslimerne

»Min kamp består i, at mit land ikke bliver overtaget af muslimer eller kommer under sharia-lovgivningen«, siger Jesper Langballe i en samtale med Politikens Rushy Rashid Højbjerg. Anledning er en ny biografi, der går tæt på journalisten, præsten og chefideologen bag Dansk Folkepartis stramme linje over for fremmede.

Interview

af Rushy Rashid Højbjerg


Som muslim med pakistanske rødder har jeg tit følt mig ramt, når Dansk Folkeparti har sendt deres friske pust over landet med deres fremmedfjendske kampagner. Derfor ser jeg frem til mødet med Jesper Langballe. Jeg vil vide, hvad der driver ham til kampen mod islam og hvorfor det lige er det, han har valgt at vie sit live til. Anledningen til mødet er en ny biografi, der kort og godt hedder: ’Langballe’.

Jesper Langballe, jeg kommer fra en familie, som aktivt har valgt det danske til, både demokratiet, kulturen og levevis. Hvordan kan det være, at du ikke får øje på folk som mig, som vil Danmark?
»Nu taler du om din præmiefamilie. Og jeg ved også godt, at den præmie-gruppe du er en del af vokser. Men jeg er altså optaget af den anden gruppe, hvor kvinderne ikke får lov til at deltage i møder på skolen, arbejde eller lære sproget eller det danske samfund at kende. Og jeg vil ikke have skylden for, at de ikke er blevet integreret. Det er kulturelt betinget«.

Hvad mener du med »kulturelt betinget«?
»Hvis man skal tilegne sig en kultur – uden at slippe sine egne rødder naturligvis - skal man sætte sig ind dets historie og naturligt vokse ind i den nye kultur. De skal kende den danske historie, de skal tilegne sig vores sædvaner, og det gør disse unge ikke. Derfor er jeg nødt til at råbe op«.

Kritiske muslimer
Men kender du nogen muslimer?
»Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Jeg har truffet muslimer, som var konverterede og på flugt. De mennesker fortalte mig, hvordan de var kommet til at hade Islam. Og så har jeg læst en masse islamkritisk litteratur«.

Frafaldne er jo ikke just at betragte som sandhedsvidner. Er det dine primære kilder til en forståelse af Islam?
»Lang tid før, det blev et problem i Danmark læste jeg bøger om sammenstødet mellem Islam og kristendom, som tændte mig teologisk«.

Islam og Nazismen
Jesper Langballe mener at vide, at Hitler var en beundrer af profeten Muhammed som han anså for at være en stor krigsherre. Sammenholdt med det islamkritikerne siger, tror han på at Danmark er i fare for at blive overtaget af muslimer.

Hvad er der ved Islam, som får dig til ligefrem at sammenligne det med nazismen?
»Når jeg nævner Islam og nazisme i samme åndedrag, opfatter du det som et skældsord. Du tænker, er det det grimmeste jeg kan finde på af udtryk, men det er overhovedet ikke tilfældet. Der er ligheder mellem de to –ismer«.
Hvad mener du med det?
»Der er en affinitet, et væsensslægtskab mellem Islam og nazismen. Der er nogle ting i adfærd og tænkemåde, der går igen begge steder, uden at jeg kan identificere det. Jeg ved at Hitler beundrede Muhammed som en stor kriger og Mein Kampf er en utrolig populær bog i Mellemøsten«.

Det er noget du påstår. Der findes jo også folk, som med min baggrund husker at sætte lys i vinduerne 4. maj? Er det et bevidst valg, at du kun vil se verden i sort eller hvidt?
»Hvis der er noget ganske bestemt man ville have sagt, så må man generalisere. Risikoen er, at man så taber nuancerne. Og det er der ikke noget at gøre ved. I øvrigt er det fuldstændigt umuligt at få nuancerne igennem den åndsløse presse, vi har«.

Drab og voldtægter
Hele miseren om Jesper Langballes udtalelser om de muslimske fædre og onkler, mener han er blæst ud af proportioner specielt af pressen. Han mener selv at han blot prøvede at rejse en debat om æresdrab.

Du førte selv pennen i det pågældende indlæg, hvor du for en sikkerheds skyld tog alle muslimske fædre og onkler med i din generalisering. Så kan du da ikke bagefter komme og kalde pressen skylden?
»Jeg skrev netop ikke, at det var alle muslimske fædre. Jeg skrev at der er muslimske fædre, der begår æresdrab. Det er da vist en kendsgerning. Desuden har jeg har jo vedgået at tonen var upassende i den sag. Jeg prøvede bare at tage problemet med æresdrab op. Og det faktum at muslimske fædre tror, at de ejer deres døtre og har hals og håndsret over dem. At man kan slå dem ihjel, hvis de ikke makker ret«.

Er det så de pigers kamp du fører med dit korstog?
»Nej, den kamp må de selv tage. Jeg kæmper for mit land, som jeg er bange for at miste. Og fordi jeg har den angst, giver den mig også modet til at kæmpe imod det«.
Som en slags modstandskamp?
»Ja, det er min modstandskamp at bekæmpe Islams indtog i Danmark og bekæmpe sharia-loven bliver indført i Danmark«.

Integration
Hvis man skal integrere sig i Danmark er det ikke nok at have et arbejde. Ifølge Jesper Langballe kommer den kulturelle integration blandt andet af kendskabet til Danmarks historie. Derfor har Jesper Langballe fået gennemtrumfet, at hvis man vil være dansk statsborger og derved opnå stemmeret til Folketinget, skal man læse om den danske historie.

Er det ikke et paradoks, at DF’svælgere ikke vil kunne bestå testen for at opnå dansk statsborgerskab?
»Det er ikke et paradoks. DF’s vælgere er ganske almindelige jævne mennesker, der har gået syv klasser i skole. De har fået en kultur, en tænkemåde, et retssyn ind med modermælken. De kan jo også sproget uden at de har lært alle remserne«.

Men det er der også mange indvandrere der har, men der er åbenbart forskel på folk?
»DF’s vælgere kender deres danske kulturarv og historie. Men hvis man som dansker skal lære et fremmed sprog, så er man nødt til at lære remserne først. På samme måde vil jeg insistere på at udlændinge skal lære det danske sprog, kultur og historie«.
Pagten
Jesper Langballes forældres modstandskamp har formet ham som menneske. Det gjorde stort indtryk på ham at se sine forældre give sig selv en opgave, de var villige til at leve og dø for.

Er det dine forældrenes modstandskamp du fører videre?.
»Min kamp består i, at mit land ikke bliver overtaget af muslimer eller kommer under sharia-lovgivningen. Det er en altafgørende betingelse for ens eksistens. Det giver en noget at miste og dermed bestandigt, noget at kæmpe for. Min kamp består i, at mit land ikke bliver overtaget af muslimer eller kommer under sharia-lovgivningen. Jeg har ikke selv valgt min opgave – det er opgaven, der vælger en«.

Faktaboks:
Rushy Rashid Højbjerg, f 1968, journalist på Politiken, forfatter og foredragsholder

Jesper Langballe, f 1939, journalist, præst og medlem af Folketinget siden 2001 for Dansk Folkeparti.