rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Skrevet af mig

Skrevet af mig

Klumme: Bliv bedre forældre

Skrevet af Rushy Rashid, forfatter og foredragsholder

Hvad nu hvis man aldrig får taget på at være forældre, med alt det arbejde, det indebærer? Hvilke konsekvenser får det for familien - og er det en idé med en uddannelse til forældre, spørger Oestrogen.dks debattør Rushy Rashid.


Kender I hverdagens trummerum med to jobs, der skal passes? To unger der skal i skole og børnehave. Madpakker, skoletasker og gymnastikposer – for ikke at glemme fodbold- og dansetøj til eftermiddagen.

For når skolen og børnehaven er ovre, skal de små pus køres til deres sportsinteresser, enten det ene eller andet sted i byen fra mandag til søndag.

Fuldtidsarbejde
Oven i er der så alle legeaftalerne, der skal laves og passes med kammeraterne. For ikke at glemme forældremøder, fødselsdage og skole- og børnehavefester med gaver og mad til den stor buffet…..

Pyha, man bliver helt svedt, når man skal remse alt det op. Det er ikke nemt at være småbørnsforælder. Det er faktisk ret hårdt. Og mens man er i det, kører man bare der ud ad som en værre cirkushest med skyklapper for øjnene. For sådan er det bare.

Det er ens ansvar som forældre at forme sine børn og give dem nogle gode og sunde vaner fra de er små. Det kommer helt sikkert godt igen, når de bliver ældre. Så kan man sgu sove, når man bliver gammel!

Hvad nu hvis...
Men hvad nu hvis, man aldrig er kommet med på det ræs? Hvad nu hvis, man aldrig har fået meldt sine unger ind til noget sport?

Hvad nu hvis, man aldrig selv har gået til noget? Hvad nu hvis, man ikke har kendskab til den verden, der ligger uden for den obligatoriske skole?

Så er det, at man kommer udenfor. Og der bliver man. Og hvad værre er, at det også smitter af på ens børn.

Derfor synes jeg, at vi som samfund har et ansvar for at give de unge forældre – uanset baggrund - nogle gode værkstøjer og redskaber til at blive klædt på til forældreskab.

Forældre-uddannelse i Sverige
I Sverige har man i 10 år kørt et projekt i Leksand Kommune, hvor man har udviklet en model til at uddanne de vordende forældre i forældreskabet.

Modellen går i korte træk ud på, at når par/enlige, der ikke tidligere har fået børn, får konstateret graviditet, skal den privat praktiserende læge opfordre dem til at melde sig til den frivillige kompetence-træning for vordende forældre.

Risikovurdering
Denne opfordring skal enten gentages eller bekræftes ved møde med sundhedsplejerske og jordemoder, hvis opfordringen ikke er blevet fulgt tidligere.

Især de vordende forældre, der ikke ønsker at tage imod tilbuddet skal motiveres og vurderes af de professionelle i kontaktfladen, for at fastlægge den potentielle risiko for barnet, hvis de ikke får den tilbudte kompetence og netværk. Typisk er det sundhedsplejersken, der er tovholder på de forskellige hold.

Skilsmisseraten falder
Netværkene bliver opbygget under et frivilligt kursusforløb med ét møde hver måned gennem 1½ år. Fra kort efter, at man er blevet gravid og frem til barnet er omkring ét år.

Med udgangspunkt i børnene bliver forældrene introduceret til mange ressourcepersoner i den private-, offentlige- og frivillige sektor, som samlet kan tilføre de vordende forældre en masse generel kompetence og kendskab til hvor og hvornår, man kan trække på det offentlige system.

Som konsekvens af denne indsats har Leksand kommune bl.a. kunne fremvise et markant fald i skilsmisseprocenten – hvor svenske par (og danske) normalt går fra hinanden efter tre år i ca. 52% af alle tilfælde.

Noget for os...?
Jeg synes denne model har noget, vi sagtens kan lære noget af i Danmark.

For vi skal ikke længere væk end til vores nære omgangskreds eller i vores børns institutioner, hvor vi alle kender eksempler på børn, der ikke får den nødvendige opbakning eller hjælp fra forældrene til at få det liv, som de fleste af deres kammerater har. Vi kender alle eksempler på forældre, der ikke er deres ansvar voksen.

Måske vi skulle presse på for at indføre lignende projekter i Danmark og dermed give nogle børn – og deres forældre et bedre fundament til at klare dagligdagen store udfordringer. For når den lille familie fungerer, kommer det sikkert også godt igen for hele samfundet.